Widma

[A Journal of American and Polish Verse]

About Widma / O Widmach

WIDMA is a bilingual poetry magazine based in Krakow, Poland. In each issue, we present works by contemporary American and Polish poets, creating a linguistic space for a multiplicity of voices to converge and diverge, challenging and hopefully enlarging our ideas about what is possible in poetry. As there has been an enduring interest and mutual respect between the two sides, we hope this magazine will further enrich the exchange.

WIDMA to wydawane w Krakowie, dwujęzyczne czasopismo poświęcone poezji. W każdym numerze prezentujemy utwory współczesnych poetów amerykańskich i polskich, stwarzając przestrzeń dla licznych, tych zbieżnych i tych rozmijających się, dążeń artystycznych, chcąc tym samym poddać w wątpliwość, oraz wzbogacić, nasze wyobrażenia o tym, co możliwe w poezji. W obliczu nieustającego wzajemnego zainteresowania i uznania jakim darzą się obie strony, mamy nadzieję, że nasz magazyn wniesie swój wkład w toczącą się dyskusję.

Staff / Zaloga

profile photo of Lynn Suh

Lynn Suh

Editor-in-Chief / Redaktor naczelny
Editor, American Poetry

Lynn Suh is a writer and translator from Boston, Massachusetts, currently living in Krakow, Poland. His poems, essays and translations have appeared in Ha!art and biBLioteka. He holds degrees from U.C. Berkeley and the University of Chicago.

Lynn Suh jest pisarzem i tłumaczem z Bostonu, Massachusetts. Jego wiersze, eseje i przekłady są publikowane w biBLiotece i Ha!arcie. Uzyskał dyplom Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, oraz Uniwersytetu w Chicago. Mieszka w Krakowie.

profile photo of Pawel Kaczmarski

Paweł Kaczmarski

Editor, Polish Poetry / Redaktor

Paweł Kaczmarski is a literary critic. He co-edits “8. Arkusz” — a young poetry supplement to Odra, Przerzutnia: An Academic Journal of Literature and Everyday Life Studies (www.przerzutnia.pl) as well as WIDMA: A Journal of American and Polish Verse. He lives in Wrocław. He’s a regular contributor to Praktyka Teoretyczna, a journal of philosophy and political theory.

Paweł Kaczmarski jest krytykiem literackim. Współredaguje 8. Arkusz „Odry”, „Przerzutnię. Magazyn literatury i badań nad codziennością” (www.przerzutnia.pl) oraz „WIDMA. A Journal of American and Polish Verse”. Stale współpracuje z czasopismem filozoficznym „Praktyka Teoretyczna”. Mieszka we Wrocławiu.

profile photo of Marta Koronkiewicz

Marta Koronkiewicz

Editor, Polish Poetry / Redaktor

Marta Koronkiewicz is a literary critic and an assistant at University of Wrocław’s Institute of Polish Philology. She co-edits “8. Arkusz” — a young poetry supplement to Odra, Przerzutnia: An Academic Journal of Literature and Everyday Life Studies (www.przerzutnia.pl) as well as WIDMA: A Journal of American and Polish Verse. She lives in Wrocław.

Marta Koronkiewicz jest krytyczką literacką i asystentem w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Współredaguje 8. Arkusz „Odry”, „Przerzutnię. Magazyn literatury i badań nad codziennością” (www.przerzutnia.pl) oraz „WIDMA. A Journal of American and Polish Verse”. Mieszka we Wrocławiu.

profile photo of Małgorzata Lebda

Małgorzata Lebda

Editor, Polish Poetry / Redaktor

Małgorzata Lebda grew up in Żeleźnikowa Wielka, a village in the Beskidy Mountains, and currently lives in Krakow. She holds a doctorate in the humanities (with concentrations in literary theory and audiovisual art). She is a lecturer, photographer and the author of four books of poetry, including Matecznik (WBPiCAK 2016), her latest collection. She is also an ultra-marathon runner and mountaineer.

Małgorzata Lebda dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowej Wielkiej. Doktor nauk humanistycznych (specjalność teoria literatury i sztuk audiowizualnych), nauczycielka akademicka, fotograficzka. Autorka czterech tomów poetyckich (ostatni: Matecznik, WBPiCAK, Poznań 2016). Ultramaratonka i taterniczka. Mieszka w Krakowie.

profile photo of Katarzyna Koprowska

Katarzyna Koprowska

Graphic design

Kasza is a product designer, who graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland. She works on sustainable and environmentally friendly designs, including urban beekeeping and food production in urban settings at ByBi Beekeeping Association in Oslo, Norway (bybi.no) and at Mikrourbanisme (mikrourbanisme.no), a design company. She is fascinated by grassroots initiatives, socially and politically engaged design, and is inspired by nature and traveling.

Absolwentka Wzornictwa Przemysłowego na wrocławskiej ASP. Zajmuje się projektowaniem zrównoważonym i ekologicznym, miejskim pszczelarstwem i pozyskiwaniem ekologicznej żywności w miastach. Aktualnie mieszka w Norwegii, gdzie pracuje w stowarzyszeniu pszczelarskim ByBi (bybi.no) oraz w firmie projektowej Mikrourbanisme (mikrourbanisme.no) . Zafascynowana oddolnymi ruchami obywatelskimi, designem zaangażowanym społecznie i podróżowaniem, zainspirowana naturą.

profile photo of Edwin Lock

Edwin Lock

Website

Edwin hails from the Netherlands and Great Britain. He was educated in Germany and Oxford, where he originally read Music and is now pursuing postgraduate studies in Mathematics and Computer Science. Apart from playing the piano and organ, his main interests lie in discrete structures of all sorts as well as German and English philosophical thought.